Afdrukken

5 jaar garantie met omruilservice


Bij Paxton vinden we een goede ondersteuning en service naar onze klanten erg belangrijk. Daarom bieden we u een garantie van vijf jaar als blijk van vertrouwen dat we hebben in de hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. Ongeacht het probleem zullen we u onmiddellijk een oplossing bieden door het defecte product om te ruilen. Ons retourbeleid is opgezet om onze klanten tijd te besparen en om de frustratie die vaak met het omruilen van producten gepaard gaan tot het minimum te beperken. Onze klanten omvatten onze distributeurs en installateurs die onze producten bij deze distributeurs of logistieke partners kopen.

Wat te doen bij een defect product?
Neem eerst contact op met uw distributeur of bel met Paxton Benelux op +31 (0) 76 3333 999 om u te helpen met het constateren van het defect in het product.

Bij een defect binnen de garantietermijn dient u het product te retourneren via uw distributeur of logistieke partner, uw distributeur of logistieke partner zal u in de meesten gevalen meteen een nieuw product bezorgen in somige gevallen kan het product gerepareerd worden. Zodra de distributeur het product ontvangt zal het binnen een aantal werkdagen worden verwerkt. We willen alles zo gemakkelijk mogelijk maken voor de installateurs die zich met onze producten bezighouden. Onze garantie van vijf jaar en het retourbeleid helpen u zodat u een optimale service kunt bieden aan de klant.

Wilt u meer informatie over de productie datum van u product ga dan naar .
http://www.paxton-nl.com/productsearch.asp

Waarop heeft u garantie
Alle huidige producten die door Paxton worden gemaakt, hebben garantie op een elektronische defect. Deze garantie geldt voor een periode van 5 jaar na de datum waarop dat specifieke product werd gemaakt. Voorwaarde is wel dat het product volgens de aanwijzingen is geïnstalleerd en in normale omstandigheden wordt gebruikt.

Alle producten die door Paxton worden gemaakt en die onderhevig zijn aan mechanische slijtage hebben een garantie tegen mechanische storing die veroorzaakt wordt door een fabricagefout. Deze garantie geldt voor een periode van 5 jaar na de datum waarop het specifieke product werd gemaakt. Voorwaarde is wel dat het product volgens de aanwijzingen is geïnstalleerd en in normale omstandigheden wordt gebruikt. De garantie is ook beperkt tot het maximale aantal bewerkingen van elk product, voor zover dat is gespecificeerd.

Paxton proximity tags hebben een levenslange garantie op de werking bij normaal gebruik.

Garantiedetails
Paxton zal naar eigen inzicht elk product onder garantie vervangen of repareren. Het is ook mogelijk dat uw distributeur u een creditnota geeft voor de kosten van de Paxton producten, uw distributeur beslist hier in.

Voorwaarden
Tenzij er andere regelingen schriftelijk met Paxton zijn overeengekomen, is één van de garantievoorwaarden dat de apparatuur in een geschikte verpakking aan Paxton voor tests wordt geretourneerd. Er moet een omschrijving worden bijgesloten met informatie over de klacht en met de contactgegevens van de persoon die de klacht heeft geconstateerd.

Aansprakelijkheidsbeperkingen
Paxton is niet aansprakelijk voor gevolgschade veroorzaakt door de storing van onze apparatuur. De maximale aansprakelijkheid van Paxton voor de storing van een bepaald product is de aankoopprijs die de klant voor het Paxton product heeft betaald. Deze voorwaarde sluit geen enkele wettelijke verplichtingen uit.

Uitzonderingen
Schade veroorzaakt tijdens de installatie of door brand of bliksem, opzettelijke schade, onjuiste elektrische belasting en misbruik zijn voorbeelden van zaken die niet door de bovenstaande garantie worden gedekt.

Een voorbeeld van onjuist gebruik is: Proximity kaarten moeten in een kaarthouder, portemonnee of op andere wijze worden meegedragen waardoor de kaart niet aan constante buiging wordt blootgesteld. Gebeurd dit niet dan kan als gevolg een mechanische storing in de spoel van de kaart optreden. Ook kunnen Proximity tags worden gebruikt wanneer een kaart te kwetsbaar is.

Een voorbeeld van een maximum aantal bewerkingen is de kop van een Cardlock magneetkaartlezer die gegarandeerd is voor 1.000.000 doorhalen. Dat is dus het einde van de garantieperiode. Gevolgschade
De bovenstaande product garantie wordt geboden naast de garanties vermeld in onze Algemene Verkoopvoorwaarden. Paxton Access Limited of Paxton Benelux BV is echter niet aansprakelijk voor enige gevolgschade veroorzaakt door de storing van een bepaald product of van bepaalde diensten. De garantie is beperkt tot het aankoopbedrag van onze apparatuur, zoals hierboven staat vermeld.

Bekijk hier de algemene voorwaarden van Paxton Access Limited http://paxton.info/777
Bekijk hier de algemene voorwaarden van Paxton Benelux BV http://paxton.info/2359

Belangrijk : Belangrijk: Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor ons cookie-beleid en om te voorkomen dat deze banner weer wordt weergegeven. [sluiten]